Słownik druku 3D

Słownik pojęć związanych z drukiem 3D (FDM/FFF)

Związane z budową drukarki 3D

Ekstruder – element drukarki służący do ekstruzji materiału podczas druku 3d. W skład ekstrudera wchodzi głowica drukująca oraz mechanizm (silnik) popychający materiał. Rozróżniamy dwa typy ekstruderów: bowden oraz direct. W przypadku ekstrudera typu bowden, głowica znajdująca się na wózku połączona jest z mechanizmem popychającym filament za pomocą teflonowej rurki, a mechanizm popychający zamontowany jest poza wózkiem jezdnym. W przypadku ekstrudera typu direct, zarówno głowica, jak i mechanizm popychający znajdują się na wózku jezdnym.

Firmware – oprogramowanie zapisane w pamięci wewnętrznej elektroniki sterującej drukarki 3d. Oprogramowanie to jest czymś w rodzaju systemu operacyjnego urządzenia. Służy do interpretacji oraz wykonywania wydawanych urządzeniu instrukcji.

Głowica (Hot-end) – element ekstrudera służący do stopienia i rozprowadzenia materiału. Głowica zbudowana jest z radiatora, grzałki, dyszy oraz termistora/termopary.

Platforma robocza – bazowy element drukarki 3D na którym tworzony jest drukowany obiekt. W zaawansowanych drukarkach 3D, platforma robocza może być podgrzewana, celem zwiększenia przyczepności wydruku oraz zmniejszenia procesu kurczenia się termoplastów.

Radełko (Hobbed Bolt, Extrusion Gear) – element ekstrudera służący do popychania materiału podczas ekstruzji poprzez wgryzanie się zębami w podawany filament.

Wózek (Carriage) – element drukarki 3D wyposażony w ekstruder oraz inne akcesoria (np. krańcówki) . Przemieszczany jest wzdłuż osi XY.

Związane z wydrukiem 3D

Autopoziomowanie stołu – mechanizm służący poziomowaniu platformy roboczej automatycznie, bez udziału użytkownika. Celem poziomowania jest uzyskanie odpowiedniej odległości głowicy od platformy. Proces ten jest istotny do prawidłowego naniesienia pierwszej newralgicznej warstwy wydruku.

Brim – to obwódka dodana przez program do cięcia modeli 3D wokół drukowanego elementu, celem zwiększenia przyczepności do platformy roboczej.

Cięcie modelu (Slicing) – proces polegający na konwersji modelu 3D do instrukcji zrozumiałych przez drukarkę 3D (G-Code). Model „cięty” jest na poszczególne warstwy przekroi o zadanej przez użytkownika wysokości warstwy.

G-Code – ciąg instrukcji zrozumiałych przez drukarkę 3d. Wywodzi się z języka maszynowego urządzeń CNC.

Nawis (Overhang) – część modelu 3D bez podparcia. Części, które wystają z bryły modelu pod kątem ponad 45 stopni, są uważane za zwisające. Przy większych kątach niż 45 stopni, konieczne może być użycie podpór.

Oozing – to niekontrolowane zjawisko wycieku materiału pod wpływem gorąca z dyszy. Zjawisko to wpływa na jakość estetyczną wydruków. Aby ograniczyć wypływ materiału stosuje się retrakcje.

Podpora (Support) – to pewnego rodzaju rusztowanie generowane w oprogramowaniu typu slicer w celu podtrzymania elementów modelu 3d tworzących nawisy lub będące zawieszone w powietrzu.

Raft – element wydruku generowany automatycznie w oprogramowaniu typu slicer w celu zwiększenia przyczepności oraz zminimalizowaniu podwijania się wydruku. Najczęściej stosowany na perforowanych platformach roboczych.

Retrakcja – proces dotyczący drukarek 3D opartych o technologie FDM/FFF polegający na cofaniu filamentu w momencie przemieszczania głowicy. Retrakcja ma za zadanie zminimalizować zjawisko „oozingu”.

Skurcz materiału – zjawisko występujące w termoplastach. Rozgrzany materiał ulega skurczeniu wraz ze spadkiem jego temperatury. Jest to niepożądane zjawisko wpływające na sukces całego wydruku 3D. Aby zminimalizować problem, stosuje się podgrzewaną platformę roboczą bądź podgrzewaną komorę.

STL – popularny format pliku wykorzystywany w druku 3D, wymyślony przez Charlesa Hulla z 3D Systems.

Wypełnienie (Infil) – wydruki 3d w technologii FDM/FFF mogą mieć zdefiniowany stopień oraz rodzaj wypełnienia wewnętrznej przestrzeni bryły. Im większy stopień wypełnienia, tym mocniejszy wydruk.

Wysokość warstwy – wysokość warstwy stanowi rozdzielczość drukarki 3D w osi Z. Im niższa warstwa tym dokładniejszy wydruk. W technologii FDM/FFF najczęściej stosowanymi wysokościami są 0,1- 0,3 mm (100 – 300 mikronów).

Związane z branżą druku 3D

CAD/CAM – oprogramowanie wspomagające projektowanie oraz produkcję..

RepRap – projekt opracowany przez nauczyciela akademickiego Adriana Bowyera w 1995 roku. Celem projektu było stworzenie samoreplikującej się maszyny, na bazie drukarek 3D. Pierwszą drukarką 3D typu reprap była drukarka Darwin wykonana z metalowych prętów, ogólnie dostępnej elektroniki oraz drukowanych komponentów.

Szybkie prototypowanie (Rapid Prototyping) – to zbiór metod służących do szybkiej, precyzyjnej i powtarzalnej produkcji elementów w technologii addytywnej. Są to metody szybsze oraz mniej kosztowne niż tworzenie prototypów metodami konwencjonalnymi.

Technologie druku 3D – inaczej technologie przyrostowe bądź addytywne to przeciwieństwo procesów subtraktywnych. Polegają na tworzeniu obiektów warstwa po warstwie niezależnie od specyfiki danej technologii. Możemy wyróżnić następujące technologie: FDM/FFF, SLA, SLS, DLP itp. (więcej o technologiach przyrostowych).

Thingiverse – Serwis www z ogromną biblioteką darmowych plików 3D z przeznaczeniem do druku 3D.